İkinci Bölüm-Namaz Çeşitleri

İKİNCİ BÖLÜM

 

NAMAZ ÇEŞİTLERİ

1)   Farz olan vakit namazları: Farzlar, sünnetler, vacipler, sünnet-i müekkedeler.

2)   Kaza namazları: Vaktinde kılınamayan namazların kazası. Kazalar sadece farzların, bir de Vitr-i vacip’in olur. Niyet ederken ( niyet ettim, borçlu olduğum son öğlen namazının kazasına) denir.

3)   Cuma Namazı: Farz namazlardandır. Dört rekât ilk sünnet, iki rekât cemaatle farz, dört rekât son sünnet.

4)   Bayram Namazı: Ramazan ve Kurban Bayramının ilk günü güneş doğduktan sonra cemaatle iki rekât kılınır. Vacip namazdır. Namaz sırasında alınan tekbirler de vaciptir.

5)   Teravih Namazı: Sünnettir. Yirmi rekât olarak, ramazan boyunca cemaatle veya yalnız kılınır.

6)   Seferi Namaz: Kişinin ikamet ettiği yerden 90 km. uzak bir yerde 15 günden az kalma niyetinde olduğu durumlarda, dört rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılınır. Seferi olarak üzerine farz olan vakit kazaya kalmışsa, kazası da seferi usulü ile yani iki rekât olarak yapılır.

7)   Kuşluk Namazı: Kuşluk vaktinde kılınan nafile namazdır. 4-6-8 rekât olarak kılınabilir.

8)   Teheccüd Namazı: Bu namaz Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in sık kıldığı bir nafile namazdır. O’nun sünnetine uyan herkes kılar. Bu konuda Müzzemmil Sûresi nazil olmuştur. Çok makbul olan bir nafile ibadettir. Gecenin 1/3’ünde kılınır.

9)   Küsuf Namazı: Güneş veya Ay tutulduğunda kılınan nafile namazdır.

10)İstiska Namazı: Yağmur için kılınan nafile namazdır.

11)Hasta namazı: Namazı ayakta kılamayanın, oturarak veya yatarak kıldığı namazdır.

12)Şükür namazı: Şükretmek niyeti ile kılınan nafile namazdır.

13)Tesbih Namazı.

14) Duhâ Namazı: Öğle Namazı vaktinden önce, zevalden yani gün ortasından 10 dakika önce dört rekât olarak kılınan namazdır. Sünnettir.

15) Evvâbin Namazı: Akşam namazının farzından sonra kılınan altı rekâtlık namazdır. Sünnettir.

Mescit Namazı: Bir mescide girildiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.)in tavsiyeleri gereği iki rekât mescit namazı kılınır.