Kategori arşivi: 5.08.Dua-Zühd

Dua-Zühd

DUA

Ya! Allah! Ya! Allah! Ya! Allah!

Kalplerimizi, Senden başka her türlü muhabbetten temizle. Senden başka şeylere muhabbetimiz ise; ya Senin için, ya Senin rızan için olsun. Eğer kalbimize nazar eder de, orayı boş bulursan; biliyoruz ki İlâhi Tecellilerinle doldurursun. Kalbimizin boş olması ise, ancak kuvvetli iman ile, bilhassa ahirete imanın kuvveti ile mümkündür. Sana iman ettik, Resullerine iman ettik, Kitaplarına ve Meleklerine iman ettik. Ahiretin varlığına kuvvetle iman etmemize yardım et, Ya Rab!

İmanın en zor olan kısmı olan; ahirete iman, hayır ve şerrin Senden geldiğine iman ve öldükten sonra tekrar dirileceğimize imanı tam olarak bize sundur. Bu üç iman şubesi, insanları dünyanın cazibesinden koruyacaktır. Bunların eksikliği ise, nefse daima açık kapı bırakacaktır.

Kalbimizi; fiillerinde, isimlerinde, sıfatlarında  tevhid ile öylesine doldur ki; artık imanın hiçbir şubesinde şek ve şüphe kalmasın.

Daha kolayı, kalplerimizi muhabbetinle öyle doldur ki, başka muhabbetler filizlenemesin.

Böylece, Sana gelmeyi farz bilelim, Sana yakîni amel bilelim, Seninle ünsiyeti iman bilelim.

Sen sevmezsen, biz sevemeyiz. Eğer kalbimizde muhabbetin yerleşmezse, o zaman mecburen zahitlik veya abitlik ya da alimlik yolları açılacaktır. Eğer bu yollarla Sana ulaşmamızı murad etmişsen, yollarımızı kolaylaştır. Biz bilemeyiz, Sen bilirsin. Her şeyin en münasip olanını bilen Rabbim, bize neyi murad ettin ise, onu sevimli göster, razı kıl. Biz ise ancak merhametine sığınarak ümit ile beklemedeyiz. Ya! Rabbi Rahim!