Kategori arşivi: 1.06.HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZIN SÜNNETLERİ

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZIN SÜNNETLERİ

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZIN SÜNNETLERİ

1)   İftitah tekbiri almak için, iki eli erkeklerin kulak hizasına, kadınların ise omuz hizasına kadar kaldırmaları.

2)   Parmakları kendi halinde bırakarak, ne bitiştirmeli, ne de ayırmalı.

3)   İmama uyan kişinin iftitah tekbiri, imama yakın olmalı.

4)   Kıyamda ellerin durumu: Erkeklerde sağ el sol el üzerinde olarak göbek altında, kadınlarda ise göğüs üzerinde durmalı.

5)   Sübhaneke okumak. (yavaşça)

6)   Eûzü çekmek. (yavaşça)

7)   Her rekâtın başında Fatiha okumadan önce besmele çekmek. ( yavaş sesle)

8)   Fatiha’dan sonra “Âmin” demek. (yavaş sesle)

9)   İftitah tekbirini alırken başı eğmemek.

10) İmam ile kılınan namazda, imamın tekbir       (Allah-ü Ekber), tesmî (semiallah-ü limen hamideh), ve selâmı açıktan söylemesi.

11) Kıyamda ayakların arasını dört parmak açık tutmak.

12) Mukîm olanlar ( yani seferi olmayanlar) için, Fatiha’dan sonra okunan zamm-ı sûrelerin; sabah ve öğle vakti namazlarında uzun, ikindi ve yatsı vakitlerin namazında orta uzunlukta, akşam vakti namazında ise kısa olanlarından seçilmesi. Eğer kişi misafir ise, yani seferi ise dilediği sûreyi okur.

13) Her namazın birinci rekâtında kıraati uzatmak, Hanefiler için ve İmam Muhammed için muteberdir.

14) Rükû ve secde için her alçalma ve kalkışta tekbir alınır. Ancak rükûda kalkarken, “semiallah-ü limen hamideh” demek sünnettir.

15) Rükûda üç defa “sübbhane rabbiyel azîm” demek ve,

Secdede de üçer defa “sübbhane rabbiyel a’lâ” demek sünnettir.

16) Rükûda eller ile diz kapakları kavranmadan tutulmalıdır.

17) Erkek rükûda parmaklarını ayrı tutar, kadın ayırmaz.

18) Rükûda erkeklerin sırtı yere paralel olacak şekilde düz olur. Başları da kuyruk sokumlarına paralel durumda olur. Kadınların ise, dizleri hafif bükülüdür ve sırtları da yukarı doğru meyilli olur.

19) Tâdil-i erkân: Namazı usulüne uygun kılmaktır.

20) Rükû’ ve secdeden sonra doğrulmak.

21) Secdeye giderken önce dizleri, sonra elleri, sonra alın ve burnu yere koymak. Secdeden kalkarken bu sıraya sondan başlamak. Eğer güç yetmezse eller ile yere dayanarak kalkılabilir.

22) Secde, iki avuç yere konduktan sonra, iki avuç arasında kalan yere yapılır. İki el iki omuz hizasından yere konur.

23) Erkek karnını uyluklarından, iki dirseğini böğürlerinden uzak tutmalıdır. Secdeye varınca iki kolunu yerden uzak tutmalıdır.

24) Kadınlar secdede iken, karnını uyluklarına yapıştırır.

25) İki secde arasında oturmak, Hanefilere göre vaciptir.

26)İki secde arasındaki oturuşta ve teşehhütte otururken, iki el iki uyluk üzerine koyulur.

27) Secdede ve teşehhütte oturuşlar: Kadınlar; sağrıları üzerine oturup, uyluklarını birbiri üzerine koyup, sol ayağı sağ kabaları tarafından çıkarırlar. Erkekler; sol ayağı yere yatırıp, sağ ayağı dikerler ve ayak parmaklarını kıbleye yöneltecek şekle sokarlar.

28) Tahiyyatta şahadet getirirken, sağ el işaret parmağı ile işaret etmek. “ Lâ ilâhe” derken, parmağı kaldırmak, “illallah” derken indirmek. Bunu bu şekilde yapamayanın terk etmesi daha doğru olur.

29) Farz namazlarda üçüncü ve dördüncü rekâtta sadece “Fatiha” okumak.

30) Namazdan çıkmadan önceki son oturuşta, Hz.Peygamber (s.a.v.)’e salâvat getirmek. (Salli ve Bârik)

31) Salâvat getirdikten sonra, Kuran’da mevcut olan dualardan okumak (Rabbena’lardan).

32) Selâm verirken önce sağa, sonra sola dönmek.

33) Cemaat namazlarında, cemaat imamın selâmı ile birlikte selâm verir. Hiç değilse imamın  selâmına yakın bir selâm ile selâm verilir.

34) Mesbuk olan cemaat, yani imam bir rekât kıldırdıktan sonra imama uyan cemaat, imamın ikinci selâmını bekler. Böylece imamın sehiv secdesi yaptırmadığını görerek, üzerinde sehiv secdesi bulunmadığını bilrek,dördüncü rekâtı tamamlamak üzere ayağa kalkıp, tamamlar.

35) Beş vakit namaz için ve Cuma namazı için ezan okumak ve kamet getirmek sünnettir. Kazaya kalan ve cemaatle kılınacak farz namazlar için de sünnettir. Kendi evlerinde yalnız başına namaz kılacak erkekler için ezan ve kâmet müstehabdır. Kadınlar için ezan ve kâmet sünnet değildir.

Sütre etmek: Kişinin secdesi  ile ayaklarının arasından geçmesi ihtimal dahilinde olan kişilerden korumak üzere, secdenin hemen arkasına  bir eşya koymasıdır. Sandalye v.s. gibi bir şey koyulabilir.