Kategori arşivi: 4.06.Rü’yet

Rü’yet

RÜ’YET:

Hayaldeki anlayışı, kemale erdirmektir. Keşfin sonu budur. Dünyada yaşarken Allah(c.c.)’a ait bir marifete sahip olamayan, ahirette O’nu göremeyecektir. Başka bir deyişle, dünyada marifet zevkine varamayan, ahirette müşahede tadını alamayacaktır. Dünyada marifetten ne kadar nasip oldu ise, ahiretteki müşahedesi de bu ölçüde olacaktır. Dünya değiştirilince, perde ortadan kalkmış olacak ve marifet müşahedeye dönecektir. Rü’yet zevki, bütün zevklerin üstünde bir zevktir.

Marifetin çoğalması ile marifetin kemalinden söz edilir. Marifetin son haddine varan ölümü sever. Temiz hayat ölümden sonra başlar. Onun için yaşayış, ahiret hayatıdır.

“Asıl hayat, ahiret yurdundaki hayattır, keşke bilseler”                                                                Ankebut/ 64