Kategori arşivi: 84.Vâli

Vâli

VALİ  (el-Vâli)    (84)

Kâinatın hakimi ve yöneticisi

Kur’an-ı Kerim’de: Sadece Ra’d 11.Âyette geçer:

 

“Bir toplum kendindeki özellikleri değiştirmedikçe Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük dileyince de artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onlar için Allah’dan başka vâli de bulunmaz.”

 

Vâli ismi, velâyet, tedbir, kudret,…gibi kavramları hatırlatır. Allah kendi mülkünde, kâinatı hakkıyla yönetir, hükmünü geri bıraktıracak bir şey de yoktur. Yine bu idare ve yürütme işi sınırlı bir zaman için değil, ebedidir. Yani sürekliliği vardır.

 

Kulun bu isimden aldığı pay ise: Hem zâhiren bir yerin yönetimi kendisine verildiğinde hak ve adalet ile yönetmesi söz konusudur , hem de bâtınen velâyet ile görevlendirildiğinde, halkın işlerini yaparken, onlara samimiyetle yönelmesi, teveccühünü eksik tutmaması lâzımdır.