Kategori arşivi: 83.Zü’l-Celâli ve’l-İkram

Zü’l-Celâli ve’l-İkram

ZÜLCELÂLİ VEL’İKRAM(Zü’l-Celâli ve’l-İkram)        (83)

Azamet ve Kerem Sahibi

Kur’an-ı Kerim’de: Rahmân 27,28. Âyetlerde Allah’ı niteleyerek geçer.

 

Bu ismin İsm-i A’zam olduğu hakkında bazı görüşler vardır. Allah azamet, kibriya ve kerem sahibidir.  Kerem ve şeref, O’na mahsustur. O’ndan südûr etmiştir.

 

“Yemin olsun ki biz, ademoğullarını üstün bir şerefe mazhar kıldık. Onları karada, denizde taşıdık. Rızıkların en güzelleriyle   rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın bir çoklarından daha faziletli yaptık,” diye İsrâ 70. Âyette bildirildiği gibi, keremi sebebiyle insanı da şerefli kılmış, diğer yarattıklarından daha faziletli yapmıştır.

 

İnsanın şerefi, Rabb’inin nefh ettiği ruhundan dolayıdır. Bu ruh, Allah’ın insana lûtuf ve keremi ile bahşettiği en büyük cevherdir.

 

“Zü” sahip manâsında olup, “celâl ve ikram sahibi” demekle; Allah, Celâl isimlerinden Kahhar ismi ile insanın nefsini kahrederek, ondaki hakikatin zâhir olmasını sağlayarak en büyük ikramını yapmaktadır. Nimetin ve keremin en büyük olanı, şüphesiz ki budur. Zira insan ancak böylece Marifetullaha erebilir.