Kategori arşivi: 11.Mütekebbir

Mütekebbir

MÜTEKEBBİR     (el-Mütekebbir)  (11)

Her şeyde ve her işte azamet ve yüceliğini gösteren

Kur’an-ı Kerim’de :

 

1) Allah’ın ismi olarak: Haşr  23

 

2)  İnsanların büyüklük taslama ve kibirlenmesini yermek üzere:

Nahl 29 / Zümer 60 / Mü’min 27,35,76

 

3) Allah’a karşı böbürlenen ilk varlık olarak İblis’in anlatıldığı âyetler:

Bakara 34/ Sâd 75

 

4) İnkâr yoluna sapanların,bu yola kibirleri yüzünden saptıklarının ifade edildiği               âyetler: Neml 14

 

5) Firavun’un büyüklenmesi ile ilgili kullanılmıştır: Mü’min 27 ve35

 

6) Kibriya’nın yalnız Allah’a ait olduğunu bildiren:

“ Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Göklerde ve yerde azamet (kibriya) yalnız O’nundur. O azîzdir, hakîmdir.”                                                                  Câsiye 36-37

 

Bir Kudsi Hadis’de “ İzzet gömleğim, kibriya da elbisemdir.Benden bunları çıkarmaya kalkışanlara azabım haktır.” buyrulmuştur.

 

Kendini büyük görmektir. Bütün mevcudun yaradanı olarak Allah kendini büyük görür ve Kibriya adını da Zât’ına uygun bulur.

 

Mütekebbir isminin kula yansıması : Bir insanda Mütekebbir ismi tecelli edince, dünya isteklerini ve ahiret isteklerini hakir görerek değer vermez ve kalbini sadece Allah’a bağlar. İlk başında yapılması gereken olarak yani zühd yoluyla kazanılan bu hal, zaman içinde tabiileşir. Bu ismin yansıdığı insanlar, ârif olan zahidler olup, halkın kalbine vâkıf olduklarından onların ibtila derecesindeki hırslarını, dünya sevgilerini veya ahiret beklentilerini görerek onları küçük görebilirler ve kibriyayı kendilerinde hissedebilirler.Bu gerçekten  Mütekebbir isminin tecelliyatı ile olur. Burada doğru olanı Allah bilir.Bir de zem edilen kibriya vardır ki, bu insanlar Allah’ın sevmedikleridir. Bunlar paraları, evlatları, malları, ziynetleri , şan ve şöhretleri, makamları ile ve de güzel amelleri, fazla ibadetleri, tesbihleri, zikirleri, umdukları  manevi makamları, rüyaları ve manâları ile kibirlenirler ve halkın büyük bir kısmını hakir görürler. Bu istenmeyen ve günah olan kibirlenmedir. Aradaki fark iyi anlaşılmalıdır.

 

Kibriyanın kibrine hayran olam

Elest Meclisinden aşinan olam