Kategori arşivi: 5.04.Ölüm Anındaki Kişinin Halleri

Ölüm Anındaki Kişinin Halleri

Ölüm Anındaki Kişinin Halleri:

1)Sûret güzelliği(dış güzellik):

Hz. Peygamberimiz(s.a.v.); ölüm yatağına düşen kişi  için: “Ölmek üzere olanın, alnı terlediği, gözleri yaşardığı ve dudakları kuruduğu vakit, bu hal Allah-ü Tealâ’nın rahmetindendir. Boğazı sıkılmış gibi hırıldar, yüzü kızarır, dudakları yağlanırsa, bu da Allah-ü Tealâ’dan kendisine inen bir azabtır” buyurmuşlardır.            Tirmizi ve Hakim

2)Lisan güzelliği:

Dili ile Kelime-i Şehadet getirmek hayır alâmetidir. Bu konudaki Hadis’ler şunlardır:

“Ölmek üzere olanlarınıza, şehadet kelimesini telkin edin”                                                        Ebû Said el-Hudrî

“Zira o şehadet, geçmiş hataları yok eder”      Huzeyfe

“Allah’dan başka kimsenin ibadete lâyık bulunmadığını bilerek ölen, Cennet’e gider”                      Hz.Osman

“Ölüm meleği birinin canını almaya gitti. Kalbini yokladı, kalbinde bir şey bulamadı. Çenesini ayırdı, baktı ki, dili bir kenarda kelime-i tevhidi söylüyor. Bu kelime-i ihlâs sayesinde günahları mağfiret edildi”      Ebû Hureyre

Telkin edilmesi tavsiye edilmişse de, telkinde ısrar olmamalıdır. Çünkü dili tevhide dönmeyen kişi, olur ki, kötü sona girebilir. O zor anda dil, dönmeyebilir ve kişi dili dönmediği için, zorlanmaktan dolayı, su-i hatimeye girebilir.

3)Ölmek üzere olanın hüsn-ü zan içinde bulunması:

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyip, Allah hakkında iyi zanda bulunma halidir. Bir yanda günahları ve eksikleri olduğu halde, Allah’a ait hüsn-ü zan içinde bulunmak, övülen bir haldir. Zira:

“Allah-ü Tealâ buyurur ki: Ben kulumun zannı üzereyim, Beni dilediği gibi düşünsün”

                                     İbn-i Hibban/ Ahmed/Beyhaki

“Bu korku ile ümit, şu ölüm anında kimde toplanırsa, Allah-ü Tealâ umduğunu ona verir ve korktuğundan onu emin kılar”