Kategori arşivi: 49.Mecîd

Mecîd

MECİD (el-Mecîd)     (49)

Yüce, Şerefli, Keremi Bol 

Kur’an-ı Kerim’de:

1)    Allah’ı niteleme olarak iki âyette geçer:

“O övülendir, şanı yücedir.” Hûd 73

“Arşın sahibidir, yücedir.” Burûc 15

 

2)    İki âyette de Kur’anın sıfatı olarak geçer:

“Fakat O yüce bir Kur’andır.”Burûc 21

“Kaf. Şanı yüce Kuran’a yemin olsun ki…” Kaf 1.

 

3)    “hamîd-ün mecîd” olarak:  Hûd 73

 

4)    “Zü’l-arş” ile birlikte: Burûc 15

 

Kelime manâsı, büyüklük, azamet, şeref demektir. Allah; Zât’ı şerefli, fiilleri güzel, nimet ve ihsanı bol olandır. İşte Zât’ın şerefi yanı sıra fiil güzelliğinin de olması Mecîd isminin manâsını verir. Bu isim Celîl, Vehhâb, Kerîm isimlerinin manâsını kendisinde toplamış gibidir. Mâcit ismi  alî, yüce, şerefli demek olup, Mecîd isminde ise manâca daha mübalağa vardır.