Kategori arşivi: 51.Şehîd

Şehîd

ŞEHİD (el-Şehîd)     (51)

Her şeyi gözleyip bilen

Kur’an-ı Kerim’de :  (20’ si Allah’ı nitelemek üzere) 35 defa geçer.

1)    “kefâ billâhi şehîda” yani “şahid olarak Allah yeter” mealinde : Nisâ 79,166/Yunus 29/Ra’d 43/ İsrâ 96/ Ankebût 52 /Fetih 28

 

2)    “İnnallahe alâ külli şey’in şehîd” yani “Allah herşeyin üzerinde şahittir”: Nisâ 33/ Mâide 117/ Hacc 17 / Sebe’ 47 / Fussilet 47 / Ahzâb 55 / Mücâdele 6 / Burûc 9.

 

3)    Enbiyâ suresi  78. Âyette ise “şahidin” şeklinde çoğul olarak geçer.

 

4)    Hz.Peygamberimiz(s.a.v.)’e  Tûr suresi 48. Âyette : “Rabbinin hükmüne sabret! Şüphesiz sen gözlerimizin önündesin” buyurarak, “şahid” olduğunu bildirmiştir.

 

Şehid isminin manâsı, biliş, şahid oluş, müşahede ediştir. Tanık manâsındaki “şahid” kelimesinin mübalâgalı ifadesidir. Allah’ın her yerde hazır ve nâzır oluşu, şehid ismini açıklar. O her şeye aynı yakınlıktadır. Allah Şehid’dir.

 

Alîm ismine benzerse de Şehid ismi ile Allah hem gaybı hem şehadeti bilir. Her şeye şahiddir, müşahiddir.

 

Alîm ismi, mutlak ilim göz önüne alındığında kullanılır. Allah Alîm’dir. Gaybin ve bâtının bilinmesi göz önüne alınırsa, Allah Habîr’dir. Gayb ve şehadete izafe edildiği zaman ise Şehid’dir. Böylece insanların dünyada iken yaptıkları şeylere şahid olduğu için ,kıyamet günü şehadet edecektir.

Bu ismin tecelli ettiği kişiler, şahid oldukları olaylarda, olayı gizlemez, hatır için susmaz, yani Hakk’ı korur, yerine koyar, tavsiye eder. Az yansıyanlar ise nefsini korur, Hakk’ı yerine koyamaz.