Kategori arşivi: 4.11.Dilenciliği Haram Kılan Zenginlik

Dilenciliği Haram Kılan Zenginlik

Dilenciliği haram kılan zenginlik

Dilenen, o andaki hali için zaruret olanı istiyorsa, dilenmesi helâl kılınmıştır. Yukarıda anlatılan dilenmenin şartlarına uymak üzere. Bu  konuda ihtilâf yoktur.

Ama gelecekteki mümkün olan ihtiyaçları için dileniyorsa, burada üç hal vardır:

1)Yarınki ihtiyacı.

2)Kırk veya elli günlük ihtiyacı.

3)Bir yıllık ihtiyacı.

Bir kimsenin kendisi ve ailesi için bir yıllık ihtiyacı kenarında mevcut olduğu halde dileniyorsa, bu, zenginlik halidir ve çok büyük bir haramdır. Böyle bir hal; iman zayıflığından, şeytanın geleceğe ait endişe vermesinden, dünya sevgisinden, uzun emelden ve Allah-ü Tealâ’nın fazlına güvensizlikten doğar. Baş tehlikedir.

“Onlardan korkmayın, Benden korkun, eğer iman etmişlerseniz”                                                               Âl-i İmran/ 175

“ Şeytan sizi fakir olacaksınız, diye korkutur. Size cimriliği emreder. Allah ise, kendisinden bir yarlıgama ve bir fazl vaad ediyor”                                                                Bakara/ 268