Kategori arşivi: 2.01.İhlasın Fazileti

İhlasın Fazileti

İhlâsın fazileti:

Konuyla ilgili Âyet-i Kerimeler:

“Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı iş işlesin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın”                   Kehf/110

“Ancak tevbe edenler, kitaba sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesna”                               Nisâ/146

“Ancak senin kullarından ihlâs sahibi olanlar müstesna…”

Sâd/ 83

“Habibim, şüphesiz ki biz o kitabı sana hak olarak indirdik. O halde Allah’a, dinde ihlâs edici olarak, ibadet et”

Zumer/2

“Gözünü aç, halis din Allah’ındır….”                   Zumer/3

“De ki: Ben Allah’a, O’nun dininde ihlâs edici olarak, ibadet etmemle emrolundum”                                           Zumer/11

“De ki: Ben dinimde, kendine ihlâs edici olarak, ancak Allah’a ibadet ederim”                                                     Zumer/14

“Ey Mü’minler, kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah’a, O’nun dininde ihlâs erbabı olarak, ibadet edin”       Mü’min/14

“O daima yaşayandır.O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde O’na, dininde ihlâs erbabı olarak, (Hamd olsun Kâinatın Rabbi olan Allah’a) diyerek dua edin”                     Mü’min/ 6

“Onlar dini yalnız Allah’a has kılarak, O’na kulluk etmekle emrolundular”                                                          Beyine/5

Hadis-i Şerifler:

“Üç şey var ki bunlara hased edilmez. Bunlardan biri de ihlâs ile amele niyet eden mü’minin kalbidir”                   Tirmizi

“Allah-ü Tealâ’nın bu ümmete yardımı ancak zayıflarının dua, ihlâs ve ibadetleri sayesindedir”                               Neseî

“Allah-ü Tealâ buyuruyor ki; İhlâs benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kulumun kalbine yerleştiriveririm”

     Gazvinî

“Amelin halis olsun, azı da sana yeter”

                                                 Ebû Mansur Deylemî

“Kim ki Allah Rızası için ihlâs ile kırk gün amel ederse, hikmet kaynakları kalbinden diline dökülür”     İbn Adiy

“Kıyamet günü Cehennem ateşinin ilk yakacağı kimseler şunlardır:

İlim verilip, ilmi şan ve şöhret için kullananlar.

Servet verilip, serveti dünya için veya cömert denilsin diye tasadduk edenler.

Kudret verilip; savaşıp, kahramanlık adına öldürülenler”

Ebû Hureyre

Kibar-ı Kelâmlar:

“Ey nefis, halis ol ki halâs bulasın”              Mârûf-ı Kerhî

“Muhlis, günahları gibi, sevablarını gizleyen insandır”                                                                   Yakub-ı Mekfuf

“Bir adımını gerçekten Allah rızası için atan kimseye müjdeler olsun”                                         Süleyman Dârani

“Niyeti halis olan kimseye, kendisi ile insanlar arasındaki işlerinde Allah-ü Tealâ yeter”                           Ömer b. Hattab

“Amellerinde niyetini halis yap ki, amellerin azı da senin için yeterli olsun”

“Amel sahiplerinin niyetlerindeki ihlâs, bütün amellerinden daha zordur”                                              Eyyûb-ı Sahtiyanî

“Sâfi olanın ameli sâfi, karışık olanın ameli karışık olur”

Mıtraf

“Sütün pislikten ayrılması gibi, ihlâs da ameli ayıplardan temizler”                                                             Yahya b. Muaz

Sôfilerden birisi Ebû Ubeyd’e hac teklif etmiş, o anda ziraatle meşgul olan Hazret de reddetmişti. Sebeb olarak da: “ O anda niyetim, Allah rızası için ziraat işini tamamlamaktı. Hacc’a gitmekle, Allah-ü Tealâ’nın gadabına uğramaktan korktum. Zira Allah(c.c.) niyet ettiğim amelime başka bir şey katmamakla, içinde bulunduğum bu çiftlik, yetmiş hac sevabından daha sevab olur” demiştir.

“Tenhada yalnız Allah rızası için namaz kılman,iki rekât da olsa; aşikâre yedi yüz hadis yazmandan daha hayırlıdır”

Seriyy’üs – Sakatî

“Bir saat ihlâs içinde kalman, ebedi kurtuluşa vesiledir. Ne yazık ki bu çok nadir bir haldir ve bu gibiler nadir bulunur”

“İlim tohum, amel de onu ekmektir. Ekinin suyu ise ihlâstır”

“Allah-ü Tealâ bir kuluna buğz ettiği zaman; ona üç şeyi verir, üç şeyi de alır:

Salihlerin sohbetini nasip eder, fakat öğütleri kabul ettirmez,

Salih amelleri nasip eder, fakat ihlâs vermez,

Hikmeti nasip eder, fakat ondaki sadakatini men eder”

“Allah-ü Tealâ’nın kullarının amelinde aradığı, yalnız ihlâstır”