Kategori arşivi: 4.05.Zevklerin En Üstünü

Zevklerin En Üstünü

ZEVKLERİN EN ÜSTÜNÜ:

İlmin zevki, yani marifetullah zevki en lezzetli olandır. İlmin şerefi, malum olanın şerefi ile ilgilidir. Bu bakımdan marifetullah en şerefli ve lezzetli zevktir. Allah(c.c.)’ın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini, mülkündeki tedbirini bilmek en zevkli ilimdir.

Zevkler; zahiri ve Batıni olmak üzere iki kısımdır. Zahiri olanlar beş duyu ile alınan zevklerdir. Batıni olanlar ise beş duyu dışında alınan zevklerdir. Bunlar kalbin aldığı zevklerdir. İlim, keramet, başkanlık, üstünlük gibi zevklerdir. Keramet, başkanlık, üstünlük zevkleri, kemal ehline nazaran daha aşağı zevkler de olsa, batıni zevkler, zahiri zevklerden daha üstün ve kemallidir. İlim zevki, Allah(c.c.)’ı bilmek yani marifetullah zevkine ulaşırsa, kul için Allah(c.c.)’ı bilmek, Cemalullah’ı mütalâa etmek, İlâhi esrara ulaşmak, zevklerin en büyüğüdür. Bu zevke ulaşmak, halktan ayrılma ve uzlette gizlidir.