Kategori arşivi: 85.Müteâlî

Müteâlî

MÜTEÂLİ   (el-Müteâlî)   (85)

İzzet,şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan

Kur’an-ı Kerim’de : Sadece Ra’d 9.Âyette geçer.

 

“ Gizli olanı da açık olanı da bilir. Büyüktür, pek yücedir.”

 

Müteâlî ismi, Aliy manâsınadır. Fakat daha fazla bir mübalâğa vardır. Allah yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir  varlık bulunmayan; mutlak yüce olan,övgüye lâyık bütün vasıfları kendisinde toplayan, bütün eksik vasıflardan da münezzeh olan, kemal sahibi, ulu ve en yüce varlıktır.