Kategori arşivi: 2.01.Tevekkülün Fazileti

Tevekkülün Fazileti

Tevekkülün Fazileti:

Konuyla ilgili Âyet-i Kerime’ler:

“Ancak Allah’a güvenip, dayanın; eğer iman etmiş iseniz”                                                                   Maide/23

“Tevekkül edenler dahi, yalnız Allah’a güvenip, dayanmakta sebat etmelidir”                                  İbrahim/12

“Kim Allah’a güvenip, dayanırsa, O kendine yetişir”

                                                                    Talâk/3

“Allah tevekkül edenleri sever”            Âl-i İmran/159

“Allah kuluna yetmez mi?”                             Zümer/36

“Kim Allah’a tevekkül ederse, şüphesiz Allah mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir”              Enfal/49

“Allah’ı bırakıp,  taptığınız da sizin gibi kullardır”

                                                                   A’raf/194

“Hakikat sizin Allah’ı bırakıp taptıklarınız, size bir rızık vermeye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın, O’na ibadet edin”                     Ankebut/17

“Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat o münafıklar ince anlamazlar”                  Münafikûn/7

“O her işi tedbir ede gelendir. O’nun indinde hiç kimse şefaatçi olamaz, meğer ki kendisinin izninden sonra olmuş ola”                                                               Yunus/3

 

“Ölmek şanından olmayan O Baki’ye dayan”

Furkan/58

Kur’an-ı Kerim’de tevhidi ifade eden her ayet, başkalarından alâkayı kesmeye ve Allah’a tevekküle tembihtir.

Bu konudaki Hadis-i Şerifler:

“Eğer siz hakkıyla Allah’a tevekkül edeydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, sizin de rızkınızı verirdi. Onlar sabah aç çıkar, akşam tok olarak dönerler”             Tirmizi

“Allah-ü Tealâ’ya yönelen kimseye, Allah her hususta yeter ve ummadığı yerden rızıklandırır. Dünyaya yönelen kimseyi de dünyaya havale eder”                             Teberani

“Hangi kişiyi, insanların en zengini olmak sevindirirse; kendi elinde olandan ziyade, Allah’ın indinde olana bağlansın”                                                         İbn-i Abbas

Tevekkül ile ilgili sözler: (kibar-ı kelâmlar)

“Tevekkül kişinin kendi adına harekete geçmesi ile kaybolur”                                                             Ebû Bekir

“Asıl tevekkül Cennet ve Cehennem hakkında tercih hakkı kullanma imkânı verilse, bu tercih hakkını kullanmamandır”                                            Ebû Yezid Bestami

“Tevekkül Allah’dan başka Rab tanımamak ve sebepleri kesmektir”                                         Zinnûn-ı Mısrî

“Tevekkül her halde Allah’a bağlanmaktır”       Kureşî

“Tevekkül hareketsiz sükûn ve sükûnsuz harekettir”

Ebû Said el-Harraz

“Tevekkülün üç derecesi vardır. Tevekkül, teslimiyet ve tevfiz. Tevekkül eden teslim olur ve her işi O’nun hükmüne havale eder”                          Ebû Ali ed-Dekkak