Kategori arşivi: 19.Fettâh

Fettâh

FETTAH  (el- Fettâh)  (19)

İyilik kapılarını açan, anlaşmazlıkları mutlak adaleti ile gerçekleştiren

 

Kur’an-ı Kerim’de: “Feth”  kökü fiil veya isim kalıblarıyla 38 yerde geçer.

 

1)“ Fetih” şeklinde Allah’a izafe edilerek: Nisâ 141/ Mâide 52/Feth 1/Sâf 13 /Nasr 1

 

2) “Mefâtihu’l-gayb” yani gaybın anahtarları olarak: En’âm 59

 

3) “Hayrü’l-fatihin” yani hükmedenlerin en hayırlısı olarak: A’râf 89

Allah inâyetiyle, kapalı olan bütün kapıların açıldığı ve hidâyetiyle bütün müşküllerin hallolduğu ,yani fethin ancak O’nunla mümkün olduğudur.

 

“Biz  sana gerçekten bir fetih açtık.” Fetih  1.Âyet  Burada Hudeybiye sulh antlaşması ile fetih yolunun açıldığını anlıyoruz. Burada Peygamberimiz (s.a.v.)’ e bildirme vardır. Fetih ile müjdelenen kişiye Fettah denir. Bir kişide rızıklanan kalp,  rızıkları dağıtmaya vesile olduğunda, fetih açılır. Gayret, Fettah ismi ile isimleninceye kadar vardır. Fetih açılmış olanda gayret kalmaz. Dili ile İlâhi müşküller çözülür.  İlim ve marifeti ile halkın hem dünyevi, hem uhrevi  meseleleri cevap bulur.

 

Mü’minlerin önemli bir kısmında bu isim yansımaz. Bu isim özel vazifeli kişiler için tecelliye açıktır.