Kategori arşivi: 1.05.NAMAZ BAHSİ İLE İLGİLİ ÂYET-İ KERİME’LER

NAMAZ BAHSİ İLE İLGİLİ ÂYET-İ KERİME’LER

NAMAZ BAHSİ İLE İLGİLİ ÂYET-İ KERİME’LER

1)Namaz kılmanın farz olduğuna  ve huşû’ ile kılınmasına dair Âyet-i Kerime’ler:

Bakara 3, 43, 177         Nûr 37, 56        Meâric 22, 23

Nisâ  77                          Neml 3

Müzzemmil 20

Mâide  12, 55                 Ankebût 45        Müddessir 3

En’am 162                      Rûm 18               A’lâk  1

A’raf 26,27                     Lokman 4, 17      Beyyine  5

Berâ’e (Tevbe)   112      Ahzâb 33, 56       Maûn  4, 6

İsrâ’  78, 110                  Fâtır 18, 29

Tâhâ 121                         Zümer 1

Enbiyâ 73                       Şûra 38

Hacc 41, 77, 78               Feth 29

Mü’minûn 1, 2                Mücadele 13

2)Namazın vakitleri ve ezan okunmasına dair Âyet-i Kerime’ler:

Mâide 58

İsrâ’    78

Tâhâ    130

Fussilet  33

Cuma    9

3)Kıble ve hükümleri hakkında Âyet-i kerime’ler:

Bakara  115, 142, 145, 147, 150

A’raf 29

4)Mescitler ve hükümleri, mescitte itikâf yapmaya dair      Âyet-i Kerime’ler:

Bakara 114, 144, 149, 187           İsrâ’ 1

Nisâ 43                                         Enbiyâ  71

A’raf 29, 31                                  Hacc 25

Enfâl 34                                        Nûr 36

Berâ’e 17, 19, 28, 107, 110          Cin  18

5)Namazı vaktinde kılmak ve namazdan sonra Allah-ü Tealâ’yı tesbih etmek hakkında Âyet-i Kerime’ler:

Bakara 45, 110, 153, 177, 238   İbrahim 31

Nisâ 103, 162                             Kehf 46

Mâide 91                                    Meryem 59

En’am 72, 92                             Tâhâ 14, 130, 132

Enfâl 3                                        Mü’minûn  9

Berâ’e 5, 11, 18, 71                    Ankebût 45

Hûd 114                                      Rûm  17, 31

Ra’d 22                                        Meâric 23, 34

6)Bayram namazları ve kurban kesmek ile ilgili Âyet-i Kerime’ler:

Kevser 2

7)Cuma namazı hakkında Âyet-i Kerime’ler:

Cuma  9, 11

Bürûc 3

8)Yolculuk namazı hakkında Âyet-i Kerime’ler:

Nisâ’  101

9)Korku namazına dair Âyet-i Kerime’ler:

Bakara 239

Nisâ’ 101, 102

 

10)Teheccüd ve tatavvu namazı hakkında Âyet-i Kerime’ler:

En’am 162                     Furkan  64

Hûd 114                         Secde 16

İsrâ’  79                          Zâriyat  17, 18

 

11) Namazda haram olan şeyler, namazın bir kısmını inkâr edenin kâfir olacağı, Allah’dan başkasına secdenin şirk olduğuna dair Âyet-i Kerime’ler:

Bakara 34                   Secde 15

Nisâ’ 43                      Fussilet 37

Nahl 48, 49                 Mürselât  48

Hacc 18

 

12)Secde Âyetleri okununca, işitilince secde edilmesi hakkındaki Âyet-i Kerimeler:

A’raf 206                     Neml 26

Ra’d  15                       Secde 15

Nahl 49                        Sa’d 24

İsrâ’  109                      Fussilet 38

Meryem 58                   Necm 62

Hacc 18, 77                  İnşikak  21

Furkan 60                     A’lâk 1