Kategori arşivi: Önsöz-Adımlar 3.Cilt

Önsöz-Adımlar 3.Cilt

Önsöz

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

Esirgeyen ve bağışlayan; kâinatın ve hesap gününün tek sahibi ve hâkimi, varlığımızın da tek sahibi olan; sayısız maddi ve manevi nimetleri ile lûtuflandıran, kullarını nuruna kavuşturmak için daimi vesileler yaratan, darda olana yetişen, belâ ve imtihanlarını kazanç vesilesi kılan, kalpleri mesken kılan, apaçık kitap ile zoru kolaylaştıran Allah-ü Tealâ’ya sayısız hamd olsun.

Peygamberlerin sonuncusu, âlemlerin rahmeti, dinin doğru uygulayıcısı, insanlığın kâmili, vesilelerin en keremlisi, Allah’ın sevgilisi, ümmetine merhameti bol, şânı yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallah-ü aleyhi ve Sellem’e, Ehl-i Beyt’ine, şerefli ashabına, temiz ve pak soyuna, yolundan gelen hayırlı insanlara selâm olsun.

Elinizde bulunan bu üçüncü kitap ile, yani üç adımda adımlar serisi tamamlanmış oldu. Birinci adım tevbe ile başlamıştı. İkinci adım niyet ile başlamıştı. Bu üçüncü adım ise, tevhid ile başlamaktadır. Bu kitapları elimizden geldiği kadar, sizlere özet olarak aktarmaya çalıştık.

Fakat bazen mecburen konuların uzadığı oldu. Yine de şu anda emsallerine kıyasla, özet sayılırlar. Allah-ü Tealâ’dan, cümlemize, okuduğumuzu hayatımıza geçirmemiz için, tevfik vermesini niyaz ederim. Hayatımıza geçiremesek bile, kul olmanın ne kadar zor olduğunu bilme irfanına ermeyi niyaz ederim.

Yolumda, hayatımda ve görmemde ışık olan üstadım Muhammed Osman Sıraceddin’i , bu kitapların tamamlanması  ile, rahmetle anıyorum. Ve biliyorum ki, yüce himmetlerinin zaruri olan sonucu ile yazılanlar yazılmıştır. Ve bu üç seriyi okuyan herkese,  mübarek ve yüce himmetlerinin ulaşmasını, bilhassa niyaz ediyorum. On dört yıl evvel, kendi eserlerinin tercüme edildikten sonraki düzenlenmesi konusunda, bizi yetkili kılmalarındaki hikmeti de henüz anlıyorum. Demek ki bize yazma yolunu açmışlar. Etraflarında her zaman yer alan kıymetli alimlere rağmen, ısrar ile bu görevi bize verişlerindeki hikmet, apaçık olmuştur.

Ve bu yola girmeme vesile olan ve yürümem sırasında köprü olan Ali Merdan Sever’e özellikle teşekkür etmeyi, kendime borç biliyorum. Allah’dan kendisine ve kalabalık ailesinin her ferdine, İlâhi Rahmet’in iki cihanda ulaşmasını dua ediyorum.

 

                                                         Ayşegül Erdoğ

                                                27.Nisan.2005/KONYA