Kategori arşivi: 35.Gafûr

Gafûr

GAFÛR  (el-Gafûr)     (35)

Günahları örterek,çok bağışlayan

 

            Kur’an-ı kerim’de: Gafûr ismi 91 defa geçmektedir. Arap’ça da örtmek, gizlemek manâlarını da taşır.

 

1)    Affetmek ve bağışlamak manâsında insana izafe edilerek: Şûrâ 37/ Tegâbün 14

 

2)    İki âyette tek başına geçer: İsrâ 25/ Kehf 58

 

3)    “Rabbün gafûr” şeklinde: Sebe’15

 

4)    71 yerde “rahîm” ismi ile “gafûrü’n rahîm” beraber kullanılmış olarak geçer.

 

5)    Bir Âyette:  “Er- rahîmü’l-gafûr” olarak geçer: Sebe’ 2

 

6)    “ zü’r-rahme” olarak : Kehf  58

 

7)    “vedûd” ismi ile birlikte: Bürûc 14

 

8)    “halîm” ismi ile: “ halîm gafûr” şeklinde: İsrâ 44/ Fâtır 41

“gafûr halîm” şeklinde: Bakara 225,235/Âl-i İmrân 155/

Mâide 101

 

9)    “afüv” ismi ile  Nisâ 43,99/ Hacc 60/ Mücâdele 2

 

10) “aziz” ismi ile birlikte: Fâtır28/ Mülk 2

 

Gafûr ismi kök olarak Gaffar ismi gibidir. Gaffar ismi affetmede mübalâğa manâsınadır. Gafûr isminde ise daha da mübalâğa vardır, affediciliği tamdır, mağfiretin en uzak derecelerine kadar uzanır manâlarını taşır. Gaffar isminden daha önce bahsedildiği için, burada bu kadarla yetineceğiz.