Kategori arşivi: Önsöz-Adımlar 1.Cilt

Önsöz Adımlar 1.Cilt

ÖNSÖZ

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,

Esirgeyen ve bağışlayan, kâinatın ve hesap gününün tek sahibi ve hâkimi, varlığımızın da tek sahibi olan, sayısız maddi ve manevi nimetleri ile lûtuflandıran, kullarını nuruna kavuşturmak için daimi vesileler yaratan, darda olana yetişen, belâ ve imtihanlarını kazanç vesilesi kılan, kalpleri mesken kılan, apaçık kitap ile zoru kolaylaştıran Allah-ü Tealâ’ya sayısız hamdolsun.

Peygamberlerin sonuncusu, âlemlerin rahmeti, dinin doğru uygulayıcısı, insanlığın kâmili, vesilelerin en keremlisi, Allah’ın sevgilisi, ümmetine merhameti bol, şânı yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallah-ü aleyhi ve Sellem’e, Ehl-i Beyt’ine, Şerefli Ashabına, temiz ve pak soyuna, yolundan gelen hayırlı insanlara selâm olsun.

İman ederek, Hakk yola giren insan için, önce ilk yapılması gereken ameller vardır. Bunlar İslâm’ın şartları olup, öğrenerek yapmak ve giderek eksiklerini tamamlamak gerekir. Fakat, imanın nuru kalpte parlamaya başlayınca, kişi elbette bunların asıl olduğunu ama yeterli olmadığını anlamaya başlayacaktır. Kendisini daha da tamamlamak ve böylece Allah-ü Tealâ’ya yaklaşmak isteyecektir. Daha evvelden belki de kendisinde mevcut olan kötü ahlâktan sıyrılıp, iyi ahlâka dönmek isteyecektir. İşte insanı helâke götüren şeyler, kötü ahlâkta mevcut olan şeylerdir. Bunların neler olduğunu ve kurtulma çarelerini daha sonra yayınlayacağımız kitaplar ile Allah nasip ederse, anlatacağız. Bu seride ise insanı, Ahiret Saadetine götüren, kurtuluşa sevk eden şeyleri anlatmaya çalışacağız. Bu kurtuluş sebepleri; tevbe, sabır ve şükür, muhabbetullah ve rıza, havf ve recâ, niyet, ihlâs ve sıdk, fakr ve zühd, tevhid ve tevekkül, murakabe ve muhasebe, ölüm ve hakikatidir.  İlk bölüm olan bu kitap  tevbe, sabır, şükür, muhab-betullah ve rıza olarak elinizdedir. Nasip olursa diğerlerini de zamanı geldikçe yayınlayacağız.

Bu kitapların hazırlanması sırasında, âyetler, hadisler ve velilerin sözleri olmak üzere, kaynak olarak pek çok yerden istifade ettik. Bilhassa Gazali Hazretlerin‘den çok istifade ettik. Bu kitaptaki yazılanları ders topluluklarımızda, haftalık dersler halinde, 10 yıl önce anlatmıştık. Ve bu dersler 4,5 yıl sürmüştü. Şimdi o dersleri kitap haline getirmiş olacağız. Mevcut kitaplar varken, onlardan istifade ederek tekrar yeni bir şeyler yazmaktan maksadımız ise şöyle idi: İnsanlar az okuyorlardı ve okumaları belli bir düzende olmayabiliyordu. Sonra lisan bazen anlaşılamayabiliyordu. Sonra kalın kitapları taşımak, okumak zor olabiliyordu. Sonra bazı kavram karmaşaları olduğunda, bunların açık olarak anlatılmasına ihtiyaç duyulabiliyordu. Sonra bazı manâlar okurun anlayışına bırakılmış olduğundan, gizli gibi kalıyordu. Bunların da anlaşılmasına ihtiyaç vardı. Ve esas mesele, Allah-ü Tealâ bizim lisanımızdan, içinde bulunduğumuz zamana uygun bir dil ile sesleniyordu. Bütün meşakkat ve zorluğa, üstelik de sağlığımın uygunsuz olmasına rağmen, bu zor işe kalkıştık. Zor olanları kolaylaştıran Rabbime şükrediyorum. Mevcut ilmi karınca kararınca siz okurlarımıza aktarırken, belki birilerine ulaşılarak, maksat hasıl olur, diye düşünüyorum. Böylece biz de bir hizmette bulunmuş olabiliriz, diyor Allah-ü Tealâ’dan anlayış, anladıklarımızı hayatımıza geçirebilme tevfik’i diliyorum. Bu halet içinde, gözümüzden perdeyi kaldırmaya sebep olan büyüklerimizi hürmet ve dua ile anıyor, cümlemizin Allah’a emanet olmamızı diliyorum.

Ayşegül Erdoğ    1.Ocak.2005, Konya